Ekonomikanalen

Investerarna går i bräschen för nya hållbarhetsfrågor

Historiskt sett har hållbarhetsfrågor intimt sammankopplats med miljöfrågor. Det ändras nu snabbt och det är en välkommen utveckling menar Parul Sharma på Vinge. Det går nämligen inte att titta på till exempel ett miljöproblem utan att se kopplingen till korruption, förklarar hon.

Enligt Parul Sharma så är mönstret att nya, sociala, hållbarhetsfrågor först drivs av civilsamhället för att sedan plockas upp av företag, investerare och lagstiftare. Och just nu är det investerare som först agerar.

”Jag ser det varje dag, det är investerargruppen som är snabbast med att se konsekvenserna kring sociala utmaningar. Det beror på att de har ett så tydligt affärsmässigt perspektiv.”

Pontus Herin intervjuar Parul Sharma, chef CSR Compliance, Vinge.