Ekonomikanalen

"Jämställt först om 150 år"

Kvinnor har i genomsnitt lägre pension än män. Gabriella Sjögren, forskare på ISF, har medförfattat en rapport som behandlar skillnaderna mellan könen när det gäller pensionen. Hon menar att skillnaden börjar öka när föräldraledighet och efterföljande deltidsarbete i regel tillfaller kvinnor och att det är här förändringarna måste ske för att jämställdhet ska uppnås.