Josefsson om... konjunkturjazz

Roger Josefsson tar sig an den stora frågan om vart världskonjunkturen är på väg.

Vi har 34 kvartal i rad med konjunkturuppgång. En av de längsta uppgångarna i modern tid.

”Det som är viktigt att komma ihåg med den här konjunkturuppgången, som har varit en av de längsta, är att det också varit en av de svagaste”, säger Roger Josefsson.