Josefsson om... pengar

Pengar är en viktig hörnsten i ekonomin. Men vad är pengar egentligen? Och vilken roll spelar centralbankerna i det hela?

EFN:s kommentator Roger Josefsson diskuterar pengar med Jesper Norberg.