Ekonomikanalen

Kaos eller klarhet när megaexperimentet avslutas?

Världens centralbanker har sedan finanskrisen 2008 köpt obligationer och andra värdepapper för enorma summor för att stötta oroliga marknader. Den stora frågan nu är: vad händer när pengarna ska dras tillbaka?

De 20 största centralbankerna sitter nu på tillgångar värda runt 25 biljoner dollar. Vad som händer när dessa balansräkningar ska krympas är det ingen som vet, för situationen är helt ny.

Albin Kjellberg diskuterar framtiden för kvantitativa lättnader med Mikael Rosell, senior portföljförvaltare på Handelsbanken och Roger Josefsson, chefekonom på Macrobond.