Ekonomikanalen

Korkade aktörer på aktiemarknaden?

Kursreaktionerna bland de större bolagen efter delårsrapporterna har varit stora de senaste veckorna. Alltför stora hävdades i dagens Börslunch, där frågorna om vem det är som säljer och varför ställdes.