Ekonomikanalen

Kortköp kan nekas av nya betalningsregler

14 september träder nya regler i kraft i enlighet med EU:s andra betaltjänstdirektiv PSD2. Det innebär kort att majoriteten av alla nätköp måste verifieras av kunden och kortköp i butik kan nekas om pinkoden inte används. Svenska butiker är generellt väl förberedda för omställningen, till skillnad från flera andra håll i Europa. I ett tiotal länder har införandet skjutits upp av finansinspektioner för att hinna förbereda marknaden.