Låga förväntningar hämmar konjunkturen

Konfidensindikatorerna pekar nedåt, bostadsbyggandet väntas sjunka det kommande året och landets södra delar ligger sämst till i konjunkturfasen. Sydsvenska handelskammarens vd Stephan Müchler kommenterar läget i den sydsvenska konjunkturen.

”Vi ser en avmattning, men från en väldigt hög nivå”, säger han.

Programledare: Jonas Harrysson