Ekonomikanalen

Länderna som kan äventyra Opec-avtalet

Många av Opec-länderna är hårt pressade –  inte bara av det låga oljepriset utan också av krig och konflikt; därför väntas en del medlemsländer få stå utanför ett eventuellt produktionstak. Ellinor Helén pratar med Martin Jansson, råvarustrateg Handelsbanken, om vad det kan komma att innebära.