Lång väg kvar till e-krona

Riksbanken offentliggjorde planer på en e-krona redan 2016. Nu har de första testerna slutförts, men det krävs mycket mer arbete innan en lansering kan komma på tal.