Schlingmann: Makrotrenden går mot feminisering

I dag är det internationella kvinnodagen, och rapporter om brist på jämställdhet och hur stora löneskillnader det är mellan könen duggar tätt.
Men i boken ”Urban Express” skriver Per Schlingmann och Kjell A Nordström att unga kvinnor i storstäder tjänar bättre än jämngamla män.