Ekonomikanalen

Lobbyismens roll i presidentvalet

I USA är lobbyismen en del av det politiska systemet. Det används för att påverka politiker i en riktning som exempelvis gynnar en bransch eller ett företag. Nu under de amerikanska valkampanjerna är lobbyismen viktig för de två presidentkandidaterna, men det är inte ett okontroversiellt system.

”Det finns alltid en risk för att visa röster hörs mer än andra. Det är svårt att ha ett system som är så öppet och där högsta domstolen har sagt att pengar är lika med yttrandefrihet och att inte få problem som ett brev på posten. Men jag vill hellre ha ett system där lobbying är tillåtet och reglerat än att inte ha det.” säger Tapio Christiansen, PR-expert på Kreab.

Politiska kampanjer brukar finansieras genom Politicle action comitties, eller Super Pacs som det också kallas, vilket är organisationer som samlar ihop donationer från privatpersoner och företag. Pengarna används sedan för att göra reklam för eller dra till sig väljare till den kandidaten de stödjer. Detta är också vanligt för kongressledamöter eller för kandidater till kongressen.

Presidentvalkampanjerna får inte ta emot pengar direkt från dessa organisationer. Super Pacs skapades i högsta domstolen och kallas medborgargemenskapen.

Johanna Grenz intervjuar Tapio Christiansen, PR-expert på Kreab om lobbysimens roll i presidentvalet.