Ekonomikanalen

Macron vann – nu börjar utmaningarna

Emmanuel Macron blev med bred marginal vald till Frankrikes president. Men det innebär inte at utmaningarna är över. Tvärtom.

De största ekonomiska utmaningarna Frankrikes nya president ställs inför är:

•Få ner arbetslösheten. Arbetslösheten på över 10 procent är högre än EU-snittet.

•Minska budgetunderskottet. Budgetunderskottet på -3,4 procent av BNP är dubbelt så högt som EU-snittet.

•Minska statsskulden. Frankrikes statsskuld är 99,4 procent av BNP. Snittet i EU är83,5 procent.

•Öka tillväxten. Frankrikes BNP-tillväxt ligger på 0,8 procent, EU-snittet är dubbelt så högt.

 

Macron har dessutom i valrörelsen bland annat lovat att:

•Sänka företagsskatten från 33 till 25 procent.

•Arbetstagarnas egenavgifter ska sänkas.

•De med lägst lön skall få en 13:e månadslön.

•Ett utbyggt lärlingssystem för att få fler i arbete

•Reformera EU och att Euroländerna skall få en egen finansminister.