Majs och vete i negativ trend

Priset på majs och vete har backat under sommaren. Varför det är så svarar Aneeka Gupta, råvaruexpert på Wisdom Tree, på.

När det gäller vetepriset är det till stora delar höjda utbudsprognoser från USA, Ryssland och Ukraina som fått priset att fall. Sommarens prisfall kom dessutom efter att priset stigit kraftigt under våren.

När det gäller majs handlar det också om att utbudet överraskat positivt vilket fått priset att falla.

Programledare: Ara Mustafa