EFN 10 årEFN 10 år

"Risker på nedsidan"

Ellinor Helén och valutastrateg Pierre Carlsson om de senaste händelserna på finansmarknaderna och vad kan vi förvänta oss.