EFN 10 årEFN 10 år

Dämpad press på Riksbanken

Det är fortsatt lägre dollar, sjunkande amerikanska räntor och en starkare yen. Valutastrateg Pierre Carlsson kommenterar vad som är på gång på marknaden.