EFN 10 årEFN 10 år

Svårt uppdrag för Draghi

Nya kursfall i Asien och oljepriset fortsätter sjunka. Valutastrateg Pierre Carlsson kommenterar vad som händer på marknaderna.