Ekonomikanalen

Många nyanser av grönt i hållbara fonder

Det finns ett stort intresse för att investera sina sparpengar hållbart och utbudet av hållbara fonder är stort. Men vad krävs för att fonden ska få kallas så?

Det enkla svaret är ingenting! Det finns inga regler för hur fonden måste investera för att få kallas hållbar, så det är upp till varje fondbolag att avgöra. Däremot brukar placeringarna följa vissa kriterier.

En vanlig måttstock är ESG, som står för environmental, social and governance. Då bedömer förvaltarna bolagens miljötänk, sociala ansvar och styrning.

Utöver det kan strategierna sammanfattas i två läger: de som exkluderar och de som inkluderar. En exkluderande fond väljer bort bolag som sysslar med exempelvis vapen och fossila bränslen.

Fonder som arbetar inkluderande gör samma sak, men letar även aktivt upp just hållbara bolag att investera i. Det kan till exempel handla om hållbara energilösningar eller extra bra arbetsvillkor.

Alla fonder har en text som beskriver hur fonden investerar. Här får du en bra bild över vilka kriterier förvaltaren har. Slutligen finns det en del betyg och märkningar som kan vara till hjälp när du ska välja fond.

Redaktör: Albin Kjellberg