Människan, roboten och revolutionen

Hur ska människan hantera de utmaningar som uppstår i och med den kommande industriella revolutionen? Kommer robotarna ta över jobben och vilka nya sätt att leva framtvingar i så fall det? Katrine Marçal träffar The Economist-journalisten Ryan Avent och talar om hans bok Stabilitetsillusionen där han hanterar några av vår tids största och mest akuta frågor.