Mårder: Sverige behöver rätt typ av företagande

Trenden när det gäller nystartade företag har varit dalande i ett antal år. En naturlig utveckling då ekonomin har varit stark menar Företagarnas vd Günther Mårder.

Man måste dela upp företagande i två delar menar Mårder: möjlighetsorienterat och nödvändighetsorienterat företagande.

”Det vi vill ha mer av är det möjlighetsorienterade företagandet, för det kantas av en helt annan typ av optimism”, säger han.

För att uppmuntra att dessa typ av företag startas krävs det enligt Företagarnas vd bland annat skattemässiga incitament.

Reporter: Albin Kjellberg