”Marknaden sätter inte spelreglerna”

Hedgefonder har haft det tungt under en tid. Till viss del kan detta bero på att de säkrat upp sig inför presidentvalet i USA menar Per Josefsson på Brummer & Partners.

Men det finns mer långsiktiga saker som gör det svårt för hedgefondindustrin, som till exempel nollräntan som många centralbanker praktiserar.

Nollräntan gör att reglerna inte längre sätts av marknaden, menar Josefsson, utan av centralbankerna.

Men samtidigt finns det andra områden där det går tjäna pengar, som till exempel valutor.