Ekonomikanalen

Miljarder att hämta för svenska företag

De kommande fem åren kan Sverige ta del av runt 40 miljarder kronor från några av EU:s viktigaste struktur- och investeringsfonder. För små- och medelstora företag finns 8 öronmärkta miljarder i en speciell regionalfond.

”Det blir ännu viktigare att ha ett klimattänk i allt man gör”, säger EU-kommissionären Elisa Ferreira. ”Vi vill blicka framåt, inte bakåt.”

Sverige är ett av länderna som betalar in mer till EU än vad vi får tillbaka, och det kan vara en bidragande faktor till att intresset för EU-frågor är relativt lågt här. Ferreira pekar på vikten av att rikare länder intresserar sig för samarbetet.

”Det finns en korrelation mellan geopolitiska spänningar och känslan av att hamna på efterkälken”, säger hon.

Redaktör: Jonas Frändén

Relaterade ämnen

Personer

Elisa Ferreira