Ekonomikanalen

"Mycket handlar om att praxis blir lag”

Chefstrateg om Riksbanksutredningen

I dag överlämnades slutbetänkandet till en ny riksbankslag till finansmarknadsminister Per Bolund.

Enligt Claes Måhlén, chefstrateg på Handelsbanken, bjöd presentationen inte på några överraskningar. Detta hade också varit svårt då det hela styrs av EU-lagstiftning.

”Ganska mycket handlar om att praxis blir lag”, säger Claes Måhlén.

”Utredningen ställer sig bakom Riksbankens nuvarande definition av inflationsmålet, KPIF ska vara på 2 procent. Det som är nytt nu är att man måste gå till riksdagen och få det godkänt om man vill förändra det”, fortsätter han.

I utredningen föreslås också att direktionen bantas från sex till fem ledamöter.

Riksbankskommittén består av representanter från samtliga riksdagspartier.

Förslaget går nu ut på remiss och berörda remissinstanser har fram till slutet av mars 2020 på sig att svara. Lagen föreslås börja gälla från 2023.

Reporter: Petra Bergman

Personer

Claes Måhlen