Ekonomikanalen

Nu får flytträtten full effekt

1 april införs nya regler för återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar. Det blir då billigare att flytta en försäkring från ett bolag till ett annat.

Flyttavgiften som ett bolag tar ut får då inte överstiga 600 kronor.

Försäkringar med ett värde under ett prisbasbelopp, 47 600 kronor 2021, ska vara gratis att flytta.

Privata försäkringar och tjänstepensionsförsäkringar omfattas av förändringen. Försäkringar tecknade före 1 juli 2007 omfattas inte av förändringarna.