Ekonomikanalen

Nu kan Brexit försenas

Högsta domstolen i Storbritannien har beslutat att regeringen måste få ett ja i parlamentet innan utträdesparagraf 50 i EU-fördraget kan utlösas. Premiärminister Theresa May har haft för avsikt att påbörja Brexit i mars i år. Vilket nu kan bli svår att hålla.