Ekonomikanalen

Ny lag ska främja kontanterna

Från 1 januari 2021 börjar en ny kontantlag gälla. Syftet är att fler privatpersoner ska ha möjlighet att ta ut kontanter i närheten av sin bostad. Dessutom ska företag kunna sätta in dagskassan inom rimligt avstånd.

Bankerna måste erbjuda uttagsmöjlighet via kontor, automat eller livsmedelsbutik. Max 0,3 procent av befolkningen ska ha längre än 25 km till en sådan plats. När det gäller företag får högst 1,22 procent ha mer än 25 km till en servicebox för att sätta in kontanter.