Ekonomikanalen

Teknologin som ska lösa vattenstressen

Vatten är ofta en självklarhet i vår del av världen, men det är en förutsättning för många industriers överlevnad och någonting som inte kan tas för givet. Det är så kallad vattenstress i stora delar av världen, vilket innebär att vatten av god kvalitet inte räcker för att täcka samhällets behov, och där även industrin påverkas.

Enligt Jenny Gustavsson som är chef för hållbara investeringar på Handelsbanken är vatten givetvis en humanitär fråga, men om man ska se på det krasst som en investerare handlar det också om att utvärdera riskerna i de affärsmodellerna som man redan investerar i.

”Där finns det risk att det blir fördyrande omständigheter när vattenbrist blir mer akut. Men sen handlar det också om investeringsmöjligheter. Det finns många bolag som vill och kan vara med och lösa de här problemen globalt, och där vill vi gärna vara som investerare” säger Jenny Gustavsson.

Ellinor Helén intervjuar Jenny Gustavsson som är chef för hållbara investeringar på Handelsbanken om hur vattenbristen påverkar de olika branscherna.