Ekonomikanalen

Jättefonder ses över i finanskrisens spår

Nya regler för amerikanska penningmarknadsfonder, som träder kraft imorgon 14 oktober, skakar om de finansiella marknaderna.

Penningmarknadsfonder består av de säkraste korta räntebärande instrumenten och omfattar enorma belopp. Under framförallt finanskrisen har det förekommit fall där papperna inte var lika säkra, och mot bakgrund av detta blir det nu nya regler.

Lars Henriksson, valutastrateg på Handelsbanken, förklarar vad det är som händer och vilka enorma flöden som påverkas.