Ekonomikanalen

Öppning för lägre moms på e-publikationer

Under ett möte i Luxemburg kom EU:s finansministrar överens om att tillåta en sänkning av momsen på digitala publikationer. I dag är momsen i Sverige 25 procent på digitalt, medan fysiska böcker har en moms på 6 procent.

Med digital publikation menas digitala böcker, streamade och nedladdningsbara ljud- och e-böcker samt tidningar och tidskrifter i digitalt format.

Relaterade ämnen