Ekonomikanalen

Orättvisa kursfall?

Rapportperioden närmar sig slutet och kursreaktionerna i enskilda aktier har varit stora. I vissa fall kanske alldeles för stora. Christian Brunlid, förvaltare på Handelsbanken, listar fyra bolag som han tycker har fallit för mycket.