Ekonomikanalen

Överdriven konjunkturoro enligt strateger

Oron för hur ett utbrett handelskrig får många ekonomer att befara att BNP-tillväxten i världen ska stanna upp.

Harry Colvin, strateg på Longview Economics, menar att det inte alls är så illa. Både i USA och Kina syns signaler på att ekonomin håller på att ta fart i flera sektorer, till exempel husmarknaden i USA.

Det som kan få ekonomin att vända nedåt på riktigt skulle, enligt Colvin, vara om inflationen tar fart.

När det gäller den svenska ekonomin ser Gustav Österberg, strateg på Pareto, en svag nedgång i höst följt av en svag uppgång därefter framför sig.