EFN 10 årEFN 10 år

Pandemieffekt på privatekonomin

En majoritet av Sveriges befolkning upplever att de har fått bättre ekonomi under pandemin. Hemmajobb, reserestriktioner och ett begränsat nöjesutbud är några av anledningarna bakom.