Pensionen 2016 – avdragsrätten försvann

2016 var året då det avdragsgilla privata pensionssparandet slopades helt.

Detta innebär inte att pensionssparande inte längre är viktigt. Tvärtom.

Så hur pensionssparar man bäst utan avdragsrätt? Tina Halldén pratar pension med de privatekonomiska experterna Annika Creutzer och Ylva Yngveson samt med placeringsexperten Kaj Kärki.