Ekonomikanalen

Pensionsåldern på väg upp

Från och med 62 års ålder kan du ta ut allmän pension. Men det finns förslag på att denna ålder ska höjas, i flera steg.

Förslagen om höjd pensionsålder och om det som kallas riktålder för pension har riksdagen ännu inte röstat om. Men beslut förväntas under våren 2022.

Garantipension kan du i dag ta ut från 65 års ålder. Även denna åldersgräns är på väg att höjas.