EFN 10 årEFN 10 år

Pensionsåldern på väg upp

Från och med 62 års ålder kan du ta ut allmän pension. Men det finns förslag på att denna ålder ska höjas, i flera steg.

Förslagen om höjd pensionsålder och om det som kallas riktålder för pension har riksdagen ännu inte röstat om. Men beslut förväntas under våren 2022.

Garantipension kan du i dag ta ut från 65 års ålder. Även denna åldersgräns är på väg att höjas.