Plus och minus med svag svensk krona

Den svaga svenska kronan har gjort utlandssemestrar extra kostsamma, men det får även konsekvenser på hemmaplan. Handelsbankens rådgivande förvaltare Per Wall förklarar för- och nackdelar i EFN:s studio i Göteborg.