EFN 10 årEFN 10 år

Polen inspireras av Sverige

Knappt 25 mil söder om Blekinge ligger det polska storstadsområdet Trójmiasto, som besår av hamnstäderna Gdansk och Gdynia samt badorten Sopot.

Sverige exporterar i dag för runt 36 miljarder kronor årligen till Polen. Räknat per capita är detta mycket mindre än vad som exporteras till de närliggande baltiska staterna.

Mieczyslaw Struk, landshövding i ”länet” Pommern, ser stor potential för samarbete inom innovationsområdet och inom den akademiska världen. Han ser Sverige och Finland som en förebild när det gäller samarbete mellan den akademiska världen och näringslivet.