EFN 10 årEFN 10 år

Privatdetektiver får folk att betala studieskulder

CSN har de senaste åren arbetat aktivt med att driva in skulder från låntagare som är bosatta utomlands. Ett tillvägagångssätt som visat sig effektivt.