EFN 10 årEFN 10 år

”Prognoserna kommer justeras ned”

Trots att kurserna har rasat för de stora verkstadsbolagen har rasat så har inte vinstprognoserna förändrats nämnvärt. Om det är rimligt diskuterades i Börslunch.

Se hela Börslunch.