EFN 10 årEFN 10 år

Dra av rätt för resorna

När du deklarerar har du rätt att göra avdrag för resor till och från arbetet. Närmare en miljon människor gör sådana avdrag, men många av dem gör fel. Har du koll på reglerna?