Ekonomikanalen

Rusning för matpriserna men inget guldregn över bönderna

En av de tydligaste effekterna av inflationen är de kraftigt höjda priserna på mat. Priserna fortsatte upp förra året och ökade med 5,5 procent jämfört med 2022. Sedan 2021 har de stigit med över 20 procent. Trots det är det tufft läge i producentledet. Höga priser på insatsvaror, höga räntor och dålig skörd var en cocktail som pressade böndernas lönsamhet till bottennivåer under 2023, enligt LRF:s konjunkturindex. Anders Wadmark bedriver växtodling på 140 hektar mark i Bunkeflo utanför Malmö och han är inte nöjd med hur livsmedelspriserna sprungit iväg.
– Det känns svårt att ta ansvar för de priser vi ser i butiken och det känns lite provocerande även för min del som köper det mesta i butik, säger han.

Enligt de senaste siffrorna från SCB stannade livsmedelspriserna av i februari vilket indikerar att tiden av ständigt ökande priser kan vara över. Sedan februari 2023 är ökningen blygsamma 1,2 procent. Hur det än blir med det efterlyser Anders Wadmark en bredare diskussion om värdet på den inhemska livsmedelsproduktionen. Idag går tio procent av pengarna som läggs på mat i butiken till bönderna.
Som om det inte räckte med svag konjunktur och dålig skörd drabbades bönderna av ytterligare ett hårt bakslag under slutet av 2023. Se mer i inslaget.