Ekonomikanalen

Så fungerar barnförsäkring

Barn är försäkrade genom barnomsorgen under skoltid. För att vara skyddad resten av tiden krävs en barnförsäkring. EFN berättar mer.

Försäkringen ger ersättning för bestående funktionsnedsättning eller arbetsoförmåga. Det kallas medicinsk eller ekonomisk invaliditet i villkoren.