Ekonomikanalen

Så fungerar cirkulär ekonomi

Dagens samhälle bygger på en linjär ekonomi. Det innebär att saker tillverkas, används och sedan slängs.

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell där allt som tillverkas fångas upp i ett kretslopp. Använda produkter återanvänds för att slutligen återvinnas.

Målet är bland annat att spara på jordens resurser och minska avfallet.