Ekonomikanalen

Så fungerar framtidsfullmakt

Sedan 2017 finns möjligheten att skriva en framtidsfullmakt. Det är ett sätt att bestämma vem som ska ta hand om dina angelägenheter när du själv inte kan det. Det kan handla om exempelvis bankärenden, deklaration eller avtal.

Den eller de som får ditt förtroende kallas fullmaktshavare och det är de som avgör när fullmakten träder i kraft. Tillstånd som varaktig sjukdom, psykisk störning eller försvagad hälsa kan vara skäl att ta fullmakten i bruk.

Vem som får göra vad är helt upp till dig och du kan ta tillbaka fullmakten. Oftast skrivs den för att slippa få en god man utsedd av överförmyndarmyndigheten. EFN berättar mer.