Ekonomikanalen

Så fungerar pensionsbromsen

Det allmänna pensionssystemet finansieras inte av staten utan det är ett fristående system. Pengar betalas in till systemet av yrkesaktiva och betalas ut till pensionärer.

Varje år avsätts 16 procent av den pensionsgrundande inkomsten till inkomstpensionen samt 2,5 procent till premiepensionen. Pengarna i inkomstpensionen förvaltas av fem olika AP-fonder.

Pengarna i Ap-fonderna utgör pensionssystemets tillgångar. Dessa används för att betala ut systemets skulder, det vill säga pensionsutbetalningarna.

Om skulderna skulle bli större än tillgångarna av någon anledning aktiveras en balansering, det som kallas pensionsbromsen. Detta innebär att pensionerna inte räknas upp med den allmäna inkomstutvecklingen som de normalt gör. I stället räknas de upp i en lägre takt eller i värsta fall sjunker till och med pensionerna.

När systemet sedan är i balans igen återupptas den normala uppräkningen.