Ekonomikanalen

Så funkar det nya riskmåttet för räntefonder

Fondbranschen har enats om att ta fram ett nytt risknyckeltal som ska hjälpa sparare att utvärdera hur riskfylld en obligationsfond är.

Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening, förklarar hur måttet spreadexponering fungerar.

Måttet visar mellanskillnaden mellan räntan på statspapper och räntan på fondens innehav.