Ekonomikanalen

Så placerar Stena sina pengar

Björn Linder, investeringschef inom Stena AB, berättar för Petra Bergman hur de tänker när de gör sina placeringar.