EFN 10 årEFN 10 år

Så påverkas du av en nyemission

Vad är en nyemission och vad ska man som aktieägare tänka på när en sådan är på gång? EFN förklarar.

I inslaget gås följande igenom:

  • Hur fungerar en nyemission och varför gör man en
  • Varför kan en nyemission vara negativ för dig som aktieägare
  • Hur fungerar teckningsrätter
  • Vad är en riktad emission