Så påverkas pensionen av småbarnsåren

Det är inte bara ekonomin här och nu som påverkas av att få barn. Föräldraledighet, vab-dagar och deltidsarbete kan få negativ effekt på den framtida pensionen. Men det går att minimera pensionsförlusterna om man tänker till under småbarnsåren.

Tina Halldén pratar med Ylva Yngveson, privatekonomisk expert och analytiker.