Så ska premiepensionen stöpas om

En statlig utredning föreslår att premiepensionens öppna fondtorg ska ersättas av ett upphandlat fondtorg.

Om förslaget blir verklighet spås antalet valbara fonder inom premiepensionen sjunka ytterligare.

Senast 31 december 2023 föreslås det nya torget vara sjösatt.