Ekonomikanalen

Så slår turkiska krisen mot råvarupriserna

Turkiet är ett strategiskt viktigt land för den globala olje- och gasmarknaden tack vare dess placering å för att det går många pipelines genom landet. Råvaruanalytikern Martin Jansson förklarar hur försöket till militärkupp kan slå direkt på oljepriset.

Relaterade ämnen